miniatura_odc_20

Odcinek 20: C# interfejsy – podpisz kontrakt ze swoją klasą

W tym filmie dowiesz się czym są interfejsy. Ale mówiąc pokrótce – jest to konstrukcja stanowiąca kontrakt dla klasy. Interface narzuca klasie elementy, jakie ta klasa musi zawierać (np. właściwości i metody). Możesz użyć interfejsu zamiast typu deklarując zmienną – dzięki temu będziesz mógł przypisać do tej zmiennej obiekty wszystkich typów implementujących ten interface.

miniatura_słowo_kluczowe_var

Słowo kluczowe var

Jak używać słowa kluczowego var? C# jest językiem z typowaniem silnym, więc każda zmienna musi mieć nadany typ. Mimo tego można zadeklarować zmienną poniekąd nie podając jawnie jej typu. Służy do tego słowo kluczowe var. Wpisujemy je w deklaracji zmiennej w miejsce jej typu (przed nazwą deklarowanej zmiennej). Jednak warunek użycia var jest taki, że musisz od razu przypisać do zmiennej wartość. Kompilator odczyta typ przypisanej wartości i od razu nada zmiennej ten właśnie odczytany typ. Do zmiennej będzie można przypisywać już tylko inne wartości/obiekty tego samego typu.

Miniatura odcinka 19

Odcinek 19: C# Inicjator obiektu – jak go używać?

W C# inicjator obiektu to konstrukcja pozwalająca na natychmiastowe wprowadzenie wartości lub referencji do nowo tworzonego obiektu. Inicjator to nic innego jak blok kodu umieszczony po nawiasach z argumentami konstruktora, lub wręcz zamiast tego nawiasu. Inicjatorem można przypisywać wartości i referencje do właściwości i pól, które są dostępne z kontekstu, w którym został wywołany konstruktor.

Miniatura odcinka 18

Odcinek 18: Co się stanie gdy użyjesz w właściwości C# private set?

Jeśli oglądałeś poprzedni odcinek, to wiesz o właściwościach sporo. Ale czy wiedziałeś, że możesz wpisać w accessorach właściwości C# private set w bloku accessorów? A czy wiesz, co się stanie gdy tak zrobisz? W odcinku tłumaczę jak stosować modyfikatory dostępu przy accessorach właściwości. Pokazuję też, co dzięki nim zyskujesz. A ponieważ niewiele więcej można już opowiedzieć o właściwościach, to powoli będziesz mógł uznać temat właściwości za zmasterowany 🙂

Miniatura odcinka 15

Odcinek 15: Konstruktory w C# – czym są i jak ich używać?

Po obejrzeniu tego odcinka, dowiesz się czym są konstruktory w C#. Mówiąc w skrócie, konstruktor to specjalna metoda każdej klasy, którą wywołuje inicjalizacja zmiennej typu reprezentowanego przez klasę. Konstruktory w C# można wywoływać jedynie ze słowem kluczowym new. Konstruktor z reguły ustawia stan początkowy obiektu. Konstruktor można szybko utworzyć przy pomocy snippetu ctor. Każda klasa w C# może mieć wiele konstruktorów, a tworzenie wielu konstruktorów nazywamy przeciążaniem. Aby dowiedzieć się czym jest konstruktor domyślny, a czym konstruktor jawny – obejrzyj ten odcinek 🙂