miniatura_odc_20

Odcinek 20: C# interfejsy – podpisz kontrakt ze swoją klasą

W tym filmie dowiesz się czym są interfejsy. Ale mówiąc pokrótce – jest to konstrukcja stanowiąca kontrakt dla klasy. Interface narzuca klasie elementy, jakie ta klasa musi zawierać (np. właściwości i metody). Możesz użyć interfejsu zamiast typu deklarując zmienną – dzięki temu będziesz mógł przypisać do tej zmiennej obiekty wszystkich typów implementujących ten interface.

Miniatura odcinka 19

Odcinek 19: C# Inicjator obiektu – jak go używać?

W C# inicjator obiektu to konstrukcja pozwalająca na natychmiastowe wprowadzenie wartości lub referencji do nowo tworzonego obiektu. Inicjator to nic innego jak blok kodu umieszczony po nawiasach z argumentami konstruktora, lub wręcz zamiast tego nawiasu. Inicjatorem można przypisywać wartości i referencje do właściwości i pól, które są dostępne z kontekstu, w którym został wywołany konstruktor.

Dekoracja: człowiek świecący latarką w gwieździste niebo

Zrozumieć programowanie obiektowe

Być może usłyszałeś kiedyś takie zdanie: „Język C# jest językiem silnie zorientowanym na programowanie obiektowe.” Ta strona jest skierowana do osób, które przed rozpoczęciem mojego kursu nie miały styczności z programowaniem, zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że zastanawiasz się o co w powyższym zdaniu chodzi. Spróbujmy więc wspólnie ten temat rozgryźć.