miniatura_odc_20

Odcinek 20: C# interfejsy – podpisz kontrakt ze swoją klasą

W tym filmie dowiesz się czym są interfejsy. Ale mówiąc pokrótce – jest to konstrukcja stanowiąca kontrakt dla klasy. Interface narzuca klasie elementy, jakie ta klasa musi zawierać (np. właściwości i metody). Możesz użyć interfejsu zamiast typu deklarując zmienną – dzięki temu będziesz mógł przypisać do tej zmiennej obiekty wszystkich typów implementujących ten interface.

miniatura_słowo_kluczowe_var

Słowo kluczowe var

Jak używać słowa kluczowego var? C# jest językiem z typowaniem silnym, więc każda zmienna musi mieć nadany typ. Mimo tego można zadeklarować zmienną poniekąd nie podając jawnie jej typu. Służy do tego słowo kluczowe var. Wpisujemy je w deklaracji zmiennej w miejsce jej typu (przed nazwą deklarowanej zmiennej). Jednak warunek użycia var jest taki, że musisz od razu przypisać do zmiennej wartość. Kompilator odczyta typ przypisanej wartości i od razu nada zmiennej ten właśnie odczytany typ. Do zmiennej będzie można przypisywać już tylko inne wartości/obiekty tego samego typu.

Miniatura odcinka 19

Odcinek 19: C# Inicjator obiektu – jak go używać?

W C# inicjator obiektu to konstrukcja pozwalająca na natychmiastowe wprowadzenie wartości lub referencji do nowo tworzonego obiektu. Inicjator to nic innego jak blok kodu umieszczony po nawiasach z argumentami konstruktora, lub wręcz zamiast tego nawiasu. Inicjatorem można przypisywać wartości i referencje do właściwości i pól, które są dostępne z kontekstu, w którym został wywołany konstruktor.