miniatura_słowo_kluczowe_var

Słowo kluczowe var

Jak używać słowa kluczowego var? C# jest językiem z typowaniem silnym, więc każda zmienna musi mieć nadany typ. Mimo tego można zadeklarować zmienną poniekąd nie podając jawnie jej typu. Służy do tego słowo kluczowe var. Wpisujemy je w deklaracji zmiennej w miejsce jej typu (przed nazwą deklarowanej zmiennej). Jednak warunek użycia var jest taki, że musisz od razu przypisać do zmiennej wartość. Kompilator odczyta typ przypisanej wartości i od razu nada zmiennej ten właśnie odczytany typ. Do zmiennej będzie można przypisywać już tylko inne wartości/obiekty tego samego typu.